Persiapan untuk Acara di Riverfront City, Sungai Petani Kedah